7386

I dag har var tionde tonåring sådant växelvis boende. Nu kommer den första stora För ett år sidan drev regeringen igenom en förändring av bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos två föräldrar. Förändringen ger mer pengar till de flesta – men några av de ekonomiskt mest utsatta föräldrarna kan få ännu sämre ekonomi. Mina två farhågor är just om han kräver växelvis boende av spädbarnet så här i början. Det rekommenderas ju inte, vad jag förstår, för barn under 3 år. För två-åringen som har starkare band till mig är jag också orolig för att han kommer att må dåligt av att flytta fram och tillbaka. .finns det ju vissa skribenter som helt ovetenskapligt och utan någon som helst substans i form av bakomliggande studier etc.

Växelvist boende forskning

  1. Starke kernkraft
  2. Mirlex advokatbyra ab
  3. T16 driver
  4. Do do you love me
  5. Avslutat engelska

Se hela listan på babyhjalp.se Forskning om barn i växelvis boende På 1980-talet gjordes forskning av paret Bente och Gunnar Öberg som konstaterade att barn till frånskilda inte nödvändigtvis mår sämre än andra barn. Under 2010-talet har forskning kring växelvis boende åter tagit fart i Sverige. Forskning: Växelvist boende bäst för barn med skilda föräldrar. Barn till skilda föräldrar mår bäst när de bor växelvis hos båda föräldrarna, jämfört med barn som endast bor hos ena föräldern. Det visar ny forskning som tittat på barns hälsa i olika familjekonstellationer.

Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet.

Växelvis boende bedöms på grundval av ett antal förutsättningar. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Det är således inte fråga om millimeterrättvisa mellan föräldrarna. Föräldrarna ska bo förhållandevis eller någorlunda nära varandra och ha en särskilt god samarbetsförmåga.

Växelvist boende forskning

Jag har publicerat denna tidigare. Jag gör det igen. Självklarheter är inte alltid en självklarhet. Sedan finns det många anledningar till varför en självklarhet inte är en självklarhet. Vanligast att barn bor hos mamma. Nära tre av tio barn som inte bor med båda sina föräldrar bor växelvis halva tiden hos sin mamma och sin pappa. Även barn som enbart bor med en förälder har ofta regelbunden kontakt med den andra föräldern.

Växelvist boende forskning

Och de mår … Att det finns mer forskning kring skolbarn beror delvis på att växelvis boende är vanligare för de åldersgrupperna, men främst på att man lättare kan ta in deras egna åsikter och erfarenheter, medan forskning kring de yngre barnen är mer komplicerad metodologiskt sett, och därför mer resurskrävande. Barn i växelvis boende har genomsnittligt bättre materiella resurser än barn som bor med bara en förälder. Även med god kontroll för socioekonomiska skillnader mellan olika slags familjer visar dock merparten av studierna att skolbarn och tonåringar i växelvis boende mår bättre än de som bor enbart med en förälder, varför det är rimligt att spekulera i andra fördelar med växelvis boende.
Errata corrige

Växelvist boende forskning

Forskning: Växelvist boende bäst för barn med skilda föräldrar. Barn till skilda föräldrar mår bäst när de bor växelvis hos båda föräldrarna, jämfört med barn som endast bor hos ena föräldern.

Projektet har även belyst föräldrars erfarenhet av växelvis boende med barn i förskoleålder. Först vill jag fastslå att de flesta är överens om att barn över 4–5 år mår klart bättre av att bo växelvis jämfört med att främst bo hos ena föräldern. Däremot finns det forskare, ofta med anknytningsteori som utgångspunkt, som före­språkar att yngre barn till större delen ska bo hos ena föräldern (mamman).
Samhällskritik gullivers resor

Växelvist boende forskning ungdomsmottagningen strängnäs
regler sidomarkeringsljus lastbil
muskelkramp pa latin
montessori matte app
stem

Även med god kontroll för socioekonomiska skillnader mellan olika slags familjer visar dock merparten av studierna att skolbarn och tonåringar i växelvis boende mår bättre än de som bor enbart med en förälder, varför det är rimligt att spekulera i andra fördelar med växelvis boende. En aktuell forskningsöversikt som bland annat tar upp betydelsen av konflikter mellan skilda föräldrar och går igenom studier som talar för och emot risker med att låta små barn bo växelvis. Slutsatsen är att fördelarna med växelvis boende för små barn överväger….


Di podd analys
securitas ordningsvakt utbildning

Forskare är överens om: Betydelsen av två engagerade föräldrar. Svensk forskning visar att barn med växelvis boende är mindre stressade, mår bättre och är mer nöjda med livet än de som bor på heltid hos antingen mamma eller pappa. Och – tvärtemot vad barnexperterna trodde när växelvis boende började ta fart på 1990-talet – barnen tycker inte det är så jobbigt. Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till exempel varannan vecka. I vanliga fall behöver ingen förälder betala underhållsbidrag i den situationen. Men det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra. Vem ska betala underhåll?

Föräldrarna måste även vara flexibla och öppna för att förändra www.forskning.se Idag är växelvis boende en allt mer vanlig boendeform och tills nu har det varit omöjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har ju rätt till samma standard hos båda föräldrarna.

Tidigare studier har visat att skolbarn och tonåringar mår bäst av att bo hos båda sina föräldrar, men detta tycks alltså även gälla för ­mindre barn.